OrientaRioja

Actualidad y noticias de La Rioja y España, Última Hora

5 claves que convierten a los parques tecnológicos en una oportunidad para nutrir el tejido empresarial


Los parques científico-tecnológicos y los ecosistemas innovadores han demostrado ser entorns resilientes a la crisis derivada de la pandemia. Gràcies al seu caràcter innovador, així com a l’entorn col·laboratiu que rigueu aquests espais, els parcs científics-tecnològics espanyols han posicionat com a veritables vivers d’innovació. De fet, segons l’APTE (Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España), el 2020, l’ocupació en els parcs va créixer un 3,3% respecte l’any anterior, el que es tradueix en 184.508 empleats i la necessitat de noves instal·lacions.

Prueba de ello es la Milla del Conocimiento Margarita Salas de Gijón. Un espai geogràfic on es troba l’ecosistema innovador de la ciutat, i que acoge a més de 180 empreses, centres tecnològics i de formació, un hospital universitari, i molts altres agents implicats en l’evolució de la ciència, la tecnologia, la cultura i el arte. Gràcies a l’ampliació, el parc contara amb 220.000 m2 de superfície bruta per a la instal·lació d’iniciatives de base innovadora, a més dels serveis terciaris que donaran cobertura a les necessitats de l’entorn.

Actualment, més de 10.000 professionals i 13.000 estudiants desenvolupen la seva activitat en aquest ecosistema que té com a denominador comú generació i transferència de coneixement. Per ello, aquesta ampliació, cubrirá las tendències de futur amb espais multifuncionals que faciliten la relació entre empreses i la captació de talent.

Però ¿què és el que fa que, a Espanya, parcs científics-tecnològics com aquest sean concebuts com a enclavaments essencials per nutrir el teixit empresarial i impulsar projectes innovadors? Los expertos de Gijón Impulsa, gestor del Parc Científic-Tecnològic que es troba al cor de la Milla, han analitzat les principals claus que posicionen a estos centres com a espais estratégicos.

  • Facilitar la relació entre empreses. Aquest tipus d’ecosistemes ofereixen un espai únic en el que el networking entre empreses i professionals de diferents sectors és un dels principals atractius. En el cas concret de la Milla del Conocimiento de Gijón, són sinergies son possibles gràcies a unes instal·lacions que promouven la creativitat i investigació per a les empreses de diferents sectors que es podran assentar i desenvolupar la seva activitat. D’aquesta manera, actua a través de diferents espais concebuts per al desenvolupament de projectes empresarials, brindant suport financer al projecte o empresa corresponent amb subvencions i altres eines de finançament. A més, també s’ofereixen múltiples serveis de ayuda al emprendimiento, com son els programes per a la transferència de coneixement, assessorament legal, tecnològic i fiscal, tècniques jornades, programes de formació per a emprenedors, entre altres. Tot això fa que tinguin connexions entre professionals i experts es produeixin de manera natural i eficient.
  • Constituyen un lloc on s’assigna el coneixement. La col·laboració i l’intercanvi de coneixement entre empreses garanteixen un benefici doble per a aquelles que es localitzen en parques amb característiques similars a les que ofereix el Parc Científic Tecnològic de Gijón. Las razones residen, per un costat, en la capacitat de atracció de talent qualificat; y, per un altre, en la configuració d’un entorn de generació de noves oportunitats que garanteix que aquests parcs siguin un polo d’impuls empresarial amb un alt valor afegit.
  • Son espacios obertos a la ciudadanía. La presència de nuclis empresarials pot anar molt més de l’activitat laboral i el desenvolupament professional. Ampliacions com la que es va a realitzar al parc de la ciutat asturiana no solament es circumscriu als horaris laborals. També garanteixen que els nous espais construïts siguin oberts a la ciutadania per a què puga gaudir dels mismes i formar part de l’evolució econòmica i social de la ciutat. El desenvolupament d’aquesta ampliació s’ha dividit en dues fases. La primera abarcarà un total de 125.000 m2 i contarà amb parcel·les de diferents tipologies, usos i tamaños; i la segona desenvoluparà els 95.000 metres restants i completarà l’àmbit d’actuació, amb un total de 220.000m2 construïts.
  • Respetan el entorno en que se ubican. Els parques empresarials han de ser un clar exemple en quant a sostenibilitat i respeto per l’entorn en el que estiguin ubicats. Trasladar estos valores tanto a nuevas empresas como las que ya tienen recorrido es esencial para que el conjunto del parque sea respetoso con el medio ambiente. Per implantar aquestes bones pràctiques des del començament, des de la Milla del Conocimiento Margarita Salas treballaran amb elements constructius que tindran el menor impacte paisatgístic possible. A més, totes les construccions estaran rodades de zones verdes, que ocuparan un total de 76.626 m2, per a què tant els treballadors com la ciutadania puguin gaudir dels mismes. Per un altre costat, es tendrà en compte dels criteris de la Agenda 2030 en àmbits com la singularitat ambiental, la eficiència energètica dels nous edificis, el drenatge urbà sostenible, l’optimització d’eliminació de residus urbans, entre altres.
  • Funcionar com a engranatge per a la innovació. La convergència d’empreses, institucions, centres tecnològics, universitats i centres de formació generen un entorn al que la innovació és la protagonista en àmbits com la ciència, la tecnologia, la cultura i l’art. En aquest àmbit, Gijón Impulsa, societat municipal que gestiona el Parc Científic Tecnològic de Gijón, motor de dit ecosistema, té molt que aportar. Gràcies a la seva disponibilitat d’infraestructures i dels seus serveis finançament de projectes i assessorament para el creixement, la modernització o la digitalització empresarial, les solucions innovadores troben un lloc adequat en el que pot ser desenvolupat.

Així, queda clar l’impacte positiu que genera parcs científics-tecnològics com el de la Milla del Conociment Margarita Salas. Amb l’objectiu principal de fomentar i impulsar el desenvolupament econòmic i la innovació del lloc en el que es troben, ecosistemes d’estes característiques nutren i construeixen un espai idoni per a la modernització empresarial i el desenvolupament de noves oportunitats en una gran diversitat d’àrees. Y lo hacen con la creación de puestos de trabajo de calidad, fomentant la investigació i alimentant el teixit empresarial. Aquest impacte no només té alcance local, sinó també nacional, ja que, els parcs que treballen en les claus comentades també seran capaços de posicionar a Espanya com un referent en les empreses internacionals que poden venir a localitzar i desenvolupar els seus projectes.