OrientaRioja

Actualidad y noticias de La Rioja y España, Última Hora

Cuatro consejos para gestionar correctamente un patrimonio inmobiliario, según The Simple Rent


Ya sea por una herencia, por una inversión o bien por fruto del trabajo no es extraño que las personas, o las familias, dispongan d’un patrimoni immobiliari que necessita d’una correcta gestió amb el fin de rentabilització al màxim i per a que no incurra en pèrdues derivades de gestions deficients.

Preservar aquest patrimoni i tractar de gaudir en el futur dels fruits que ofrezcan, és la màxima per a qualsevol empresa que gestioni unes propietats.

En aquest sentit els especialistes de The Simple Rent en gestió de patrimoni immobiliari ofereixen quatre consells bàsics que permeten gestionar de forma eficient els immobles que disposen tant els particulars com les empreses.

En primer lloc hi ha que tingui un pla. Ese plan passa per definir una sèrie de metes i objectius amb el fi d’establir una sèrie d’ingressos possibles i, quizá, d’un número definit d’inversions que poden tenir que ver amb l’adequació dels immobles o bé amb l’adquisició d’un nou immoble per aprofitar les oportunitats de mercat i el seu potencial.

La inversió en bons raigs té un risc baix i sempre hi ha que estar dispostos a sumar riscos mínims amb el fi de conèixer què inversions es poden realitzar.

En segon lloc, l’anàlisi de l’ecuació risc-retorn-volatilitat és essencial. Y es que hay que tener en cuenta que cuando aumenta el retorno también se incrementa el riesgo que se asume. La volatilitat fa referència a factors externs que van a incrementar aquest risc.

L’estudi de l’oferta de valor és el tercer punt que es recomana quan es va realitzar una inversió. No es lo mismo arrendar una vivienda a un joven ejecutivo que a un padre de familia ya que ofrecen diferente valor. Pensar en l’arrendatari ideal és el que s’ha de tenir en ment. Si no arribo l’arrendatari desitjat i existeix una urgència per començar a obtenir rendiments de la propietat s’ha de realitzar un estudi del potencial arrendatari.

Contar amb un bon assessor en matèria fiscal i que comprengui perfectament el marc normatiu de l’arrendament és essencial, i el quart consell que es dóna per a una correcta gestió del patrimoni. Estar al dia de tots els canvis que es produeixen en un sector tan dinàmic com el del lloguer i la compra venda és fonamental. Especialment per al pla traçat des del principi sense canvis que impidan aconseguir les metes i objectius.

Sonia Campuzano, CEO y fundadora de The Simple Rent, afirma que “tinc en compte aquests aspectes son clau a l’hora de establir un pla de gestió i inversió patrimonial. Controlar aquests detalls ens ha permès créixer fins establir l’hit recient de 100 obertures de negoci que gestiona el patrimoni de miles de persones a Espanya. ”