OrientaRioja

Actualidad y noticias de La Rioja y España, Última Hora

El COEGI asigna una partida de 60.000 euros para becar a enfermeras guipuzcoanas


En línia amb el seu compromís de contribuir a la millora contínua i capacitació de les 5.465 malalties / os que treballen a Gipuzkoa, el Col·legi Oficial d’Enfermeria de Guipúscoa (COEGI) ha llançat una nova convocatòria de les seves beces amb una dotació de 60.000 euros, una de les partides més importants dels pressupostos del Col·legi.

Pueden optar a les becas enfermeras / os que duran un any ininterrumpido de colegiación en Gipuzkoa y hacerlo para sufragar aquellas actividades formativas desarrolladas entre el 1 de noviembre de 2020 y el 30 de octubre de 2021 en las que hayan participado. El 30 d’octubre finalitza el pla de presentació de sol·licituds.

Las ayudas contemplan cinc modalitats d’activitats formatives: la realització de cursos i altres activitats de formació en l’àmbit de la professió malaltia; la preparació de l’EIR i el doctorat; màsters; asistencia o participación en congresos y jornadas; i la subscripció a revistes científiques o plataformes de formació en línia.

Des dels 60.000 euros destinats a aquestes beces, 50.000 van a parar a les activitats de formació en l’àmbit de la formació malaltia, 5.000 a l’assistència a congresos i jornades i 5.000 a les seves suscripcions a revistes científiques i / o plataformes de formació en línia.

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds han de realitzar-se en el model normalitzat disponible a la web www.coegi.org i presentar-se a la secretaria de COEGI (C / Maestro Santesteban nº 2-1º de Donostia). De igual manera podrem remetir-nos per correu postal, si bé en aquest cas la documentació haurà d’estar obligada per un organisme oficial.

Las ayudas están destinadas a sufragar los gastos de matrícula y suscripción, quedant fora dels gastos de desplaçament o manutenció. Segons informa el COEGI, estàs ajudant son incompatibles amb la percepció de qualsevol altra cosa.

La resolució provisional de les beces serà publicada a la web www.coegi.org i a l’aplicació de COEGI en el pla de sis mesos des de la publicació de les bases.