OrientaRioja

Actualidad y noticias de La Rioja y España, Última Hora

Formatic Barcelona apuesta por la formación en Bachelors


Els programes de Batxillerat son una de les grans ofertes de formació universitària que posee la Escola Universitària Formàtica Barcelona. La visió internacional i l’ús de l’anglès són alguns dels atractius més distintius d’aquests programes que gaudeixen d’una gran acceptació en el mercat actual caracteritzat pels avenços tecnològics i els nous retocs digitals del moment.

Los Batxillerat són títols britànics oficials al Regne Unit i en el conjunt de l’Espai Europeu d’Educació Superior gràcies al Suplement Europeu al títol que acompanya totes les titulacions expedides per la prestigiosa UWTSD (University of Wales Trinity Saint David). L’accés a aquest tipus de programes suposa una gran oportunitat per aconseguir un bon domini de l’anglès i també per adquirir uns coneixements, habilitats i competències tècniques indispensables i necessàries per superar les exigències d’un mercat laboral global molt exigent i competitiu.

Al finalitzar aquesta formació, l’alumne comptarà amb els requisits necessaris per poder integrar-se amb totes les garanties d’èxit en el mercat laboral assolint en poc temps puestos de lideratge a l’empresa.

Els programes de Batxillerat que ofereix la EUFB, amb el seguiment i la supervisió dels sistemes de qualitat de la Universitat de Gal·les Trinity Saint David estan relacionats amb les àrees de comunicació, empresa i esport sent l’oferta de formació universitària de la EUFB la següent:

Batxillerat en Direcció de Relacions Públiques, Màrqueting i Publicitat (240 ECTS) amb una durada de 4 cursos acadèmics en modalitat presencial per formar els millors professionals en la consecució de les màximes responsabilitats en les relacions públiques i en màrqueting.

Grau en Direcció i Administració d’Empreses (240 ECTS) amb una durada de 4 cursos acadèmics i modalitat presencial per a capacitar a l’estudiant en el desenvolupament de la seva activitat professional en un context empresarial.

Batxillerat en Gestió Esportiva (180 ECTS) amb una durada de 3 cursos acadèmics i que ofereix l’oportunitat de desenvolupament acadèmic dins del món de la gestió esportiva amb mètodes d’ensenyament i avaluació molt innovadors.

Aquests programes amb un caràcter executiu marcat tenen com a principals atributs l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) i el treball en equip. A més, dan la possibilitat d’acreditar un nivell d’idioma gràcies als acords i convenis que la EUFB té firmats amb Cambrigde Exams Catalunya, l’ Institut Français i el Goethe Institut el que resulta ser un complement perfecte per al currículum de tots els estudiants.

La formació és totalment especialitzada i el centre compta amb una àmplia gamma d’empreses i institucions on els estudiants desenvolupen els seus pràctiques d’empresa proporcionant adequadament un primer contacte amb el món laboral que a vegades es consolida al acabar els seus estudis mitjançant la contractació dels estudiants.

Més informació a la web de FORMATIC BARCELONA