OrientaRioja

Actualidad y noticias de La Rioja y España, Última Hora

Llega la nueva “vuelta al trabajo”


Nunca la volta al treball havia estat tan imprevisible. En el darrer any i mitjà s’han expandit les fronteres del que es consideren un espai de treball tradicional. Hoy, aquesta volta després de les vacances està oberta a múltiples possibilitats: l’oficina, el home office, els coworkings i les zones de treball en hotels i cafeteries.

El lloc des d’on es pot treballar pot canviar però sense els estàndards de confort, funcionalitat, ergonomia i, sobre tot, benestar. Uns requeriments extensibles també als llocs d’aprenentatge després de la pausa estival.

Als imperatius de seguretat, higiene i distància social, es suma la necessitat d’implantar metodologies àgils, capaces de donar resposta a les noves necessitats. Així, mar qual mar el lloc, ha d’estar equipat amb mobiliari i equipament que afavoreixi el benestar i que proporcioni eines que milloren el dia al dia de qui els emplea.

Aquesta necessitat de benestar és comú per a oficines, hogares i tercers espais, com els llocs orientats al lloc i al treball, per exemple els hotels, que han guanyat importància en els darrers anys. Las tres opciones conviven y se retroalimentan en esta nueva realidad.

Espacios confortables y Agile
Si el treball individual requereix de les condicions necessàries de concentració, privacitat i confort, el treball en equip precís d’àrees on compartir idees amb seguretat i comoditat. Actiu ha materialitzat el seu coneixement i experiència en aquest camp en el seu model Cool Working®, un procés d’acompanyament per a empreses, que l’ajuda a configurar els seus espais de treball de la forma més eficient i divers possible, ja que no hi ha dos projectes ni dos días iguales.

Per a Actiu, els espais de treball, amb independència d’on es troben, es requereixen solucions que resuelvan múltiples requisits i permeten optimitzar cada metro quadrat. Per a ell, ha desenvolupat nous elements que ajudaran a adaptar l’espai de manera senzilla i eficient, d’acord a les diferents activitats que desenvoluparan al llarg d’una jornada laboral.

Piezas funcionales basadas en esa premisa de adaptabilidad y cuidado de las personas que contemplan elementos como paneles móviles – que puede servir de pizarra -, mesas auxiliares, gradas y paneles fonoabsorbentes decorativos. Empleando estos elements, en apenas uns minuts, es pot separar una zona de reunió d’un espai obert de treball i fins i tot crear una zona per a interaccions espontànies, que contribueixen a encendre la xispa creativa, sense perturbar la concentració del resta de l’equip.

Tecnologia i ús d’espais exteriors
Aquests elements complementen les solucions dissenyades i fabricades per a entorns professionals d’Actiu, que en els darrers temps aborden àmbits d’actuació cada vegada més diversos. És el cas del concepte INOUT d’Actiu, desenvolupat en col·laboració amb SINMAS studio, pensat per equipar entorns polivalents, tant d’interior com a exterior, que acogen diverses tareas al dia al dia.

El seu camp d’aplicació va des de cafeteries que serveix per a reunions improvisades a habitacions d’hotel on revisar un informe urgent o zones de pas en les que sentarse a mantenir una videollamada. En tots els casos, és necessari cuidar del benestar dels usuaris, a través del mobiliari i, també, de la gestió dels espais, per assegurar unes condicions òptimes de paràmetres com la llum, la ventilació, la temperatura i la humitat, a a través d’eines com Gaia per Actiu®.

Tecnologia, confort i funcionalitat sienten les bases del benestar en aquesta volta al treball híbrid i d’ús compartit, on assegurar el bé és imprescindible per afavorir la reflexió i les idees i impulsar projectes col·laboratius des de qualsevol lloc.