OrientaRioja

Actualidad y noticias de La Rioja y España, Última Hora

Madrid, Cataluña y Andalucía concentran el 60% de los alumnos que estudian inglés


La Comunitat de Madrid, amb un 30,57%, Catalunya amb un 18,22% y Andalusia, amb un 12,02% concentren més del 60% dels alumnes que estudien anglès a Espanya amb 8Belts. En els tres casos, es reflecteix un creixement percentual d’alumnes en aquestes tres regions respecte al percentatge d’antics estudiants, que es troba a prop del 56%, el que confirma un interès creixent any a l’any per aprendre anglès, en les tres regions més pobladas de España.

També ha augmentat el percentatge d’alumnes a Castella i Lleó, 3,67%, Castella La Manxa, 3,59%, País Basc, 3,17%, Astúries (1,33%), i Extremadura, 1,28%.

Tot ells són dades aportats per 8Belts la companyia d’aprenentatge d’idiomes en línia líder a Espanya, el que ha realitzat un estudi en el que ha identificat el posicionament de l’anglès a Espanya de manera global i per regions.

“Estas cifras son realmente alentadoras-afirma Fernando Moreno, CEO de 8Belts-, l’increment de la demanda d’aprenentatge d’anglès en tot el territori espanyol mostra que la nostra societat aposta per no quedar-se enrere. Aposta també per la formació, la competitivitat global i el posicionament social i laboral. Y esto lo hemos podido ver en 8Belts ya que nuestro método se ha situado como el preferido en el mundo online por los españoles, lo que nos ha permitido crecer en el último año en un 321% “.

Inglés por regiones
Según el Informe EF EPI 2020, Espanya es situa a la cola d’Europa i en la posició 34 del món en coneixement de l’idioma anglès. Dentro de España, Madrid, Comunitat i ciutat amb (573 punts) és la regió amb un nivell d’anglès més alt, seguides de Catalunya amb (568) i Barcelona (572 punts). Por su parte, País Vasco, Castilla y León, Galicia, Aragón, Asturias obtienen un nivel alto, mientras que Cantabria se sitúa en la media española, de 543. Por debajo de ésta aparecen la Comunidad Valenciana, Andalucía, Islas Baleares, Castilla- La Manxa, Múrcia, Canàries i, en última posició Extremadura. En cuanto a las ciudades. Madrid, Barcelona, ​​Bilbao, La Coruña, Zaragoza, Sevilla y Málaga están por encima del nivel medio, mientras que Valencia se sitúa en un punto por debajo de los medios. Finalment, segons l’informe, les persones del 26 al 30 anys són les que tenen un millor nivell d’anglès, ja que des del 40 disminueixen significativament.