OrientaRioja

Actualidad y noticias de La Rioja y España, Última Hora

Nuevo Mapa de Voluntariado Corporativo de Fundación Adecco para diseñar acciones de alto impacto social


La Fundació Adecco, amb la col·laboració de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Calitat Democràtica de la Generalitat Valenciana, ha desenvolupat aquest matí un trobament en línia en el que ha presentat la versió actualitzada del primer Mapa de Voluntariat Corporatiu, un document destinat a que les empreses puguin implementar estratègies de voluntariat que impliquin a tots els seus grups d’interès i multipliquen el seu impacte social i empresarial.
(* enllaç complet per accedir al mapa: https://fundacionadecco.org/voluntariado/mapa-voluntariado-corporativo/)

De la dispersió a l’estratègia
El voluntariat corporatiu és una pràctica que ja compte amb dilatada trayectoria en el nostre país i disseny al conjunt d’activitats promogudes per una empresa, en els que els seus empleats participen lliurement a través de la dedicació del seu temps, capacitats i / o talent al servei de retos d’interès social.

A més d’una ser una iniciativa que en els darrers anys ha adquirit respaldo legal i amb un fin marcadament social (la Llei 45/2015, de 14 d’octubre, de Voluntariat reconegut la importància de les empreses com a òrgans impulsors d’activitats de voluntariat, que den resposta a retos d’interès general), el voluntariat corporatiu s’ha convertit en una poderosa eina de gestió per a les empreses.

En primer lloc, genera una connexió amb la comunitat i un canal de transmissió de valors cap a l’exterior i, per una altra part, crea valor afegit intern, mitjançant l’adquisició de noves competències i motivacions que impulsen el desenvolupament professional dels empleats. En altres paraules, el voluntariat corporatiu, ben gestionat, és sinònim de competitivitat, per lo que en els últims anys s’ha instal·lat i consolidat a l’agenda empresarial.

Sin embargo, en moltes ocasions, les accions de voluntariat siguen desenvolupant de forma aïllada o dispersa, sense explotar el potencial que tenen tant per a l’empresa com per a la societat.

Com a resposta a aquesta realitat, aquest Mapa de Voluntariat Corporatiu es concedeix com un altre per a les empreses que desenvolupen noves estratègies d’alt impacte que involucren a tots els seus grups d’interès i doten de caràcter estratègic a cada acció. D’aquesta manera, les empreses poden convertir-se en autèntics agents de canvi, impactant de forma decisiva en grans retos socials, a la vegada que refuerzan la seva competitivitat.

En el mapa es recogen i s’explica les fases clau per dissenyar un pla estratègic de voluntariat corporatiu:

  1. Avaluació i anàlisi
  2. Identitat
  3. Estrategia
  4. Política de voluntariat
  5. Difusió i cultura
  6. Projecte
  7. Acció
  8. Medició

Junt al mapa amb l’explicació dels passos citats, la Fundació ha elaborat tres plantilles com a suport per ajudar a les empreses a dissenyar estratègies d’alt impacte: un llenç de voluntariat per treballar la estrategia, un voluntarir persona per definir el perfil de los voluntaris i un quadre de manament amb els principals indicadors que han de recórrer.

Les plantilles poden descarregar-se en el següent enllaç https://fundacionadecco.org/e/voluntariado/mapa/plantillas-voluntariado.html#gallery2-p

Llevar el voluntariat a un nivell superior ”
El acto ha sido inaugurado por Iñaki Pérez Rico, director de Calitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment d’Autogovern de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Calitat Democràtica de la Generalitat Valenciana i Francisco Mesonero, director general de la Fundació Adecco.

Pérez Rico ha comentat que per lograr la implantació de la cultura de la Responsabilitat Social a la ciutadania, objectiu d’aquesta Conselleria, “és necessari disposar d’eines que facilitin la seva aplicació, tant en entitats, empreses, administracions i restes d’organitzacions, i la guía que hoy se presenta, contribuye a este objetivo ”.

Por su parte, Francisco Mesonero ha compartit la següent reflexió: “Las estrategias de voluntariado se generalizaron hace más de una década y la gran mayoría de las compañías son conscientes del valor que aportan a los diferentes grupos de interés. Sin embargo, hemos creado este Mapa de Voluntariado para orientarlas y hacer que sus programas de voluntariado contribuyan a los objetivos marcados en sus departamentos de Recursos Humanos y Responsabilidad Corporativa en la relación con las comunidades locales y el tejido asociador, a més de contribuir amb els Objectius. de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030. En definitiva, volem dur a terme el voluntariat corporatiu a un nivell superior aprofitant tot el coneixement adquirit durant aquest temps junt a centenars d’empreses del nostre país ”.

Per tancar l’acte, María Barriga Fernández, cap de projecte de talent i responsable de diversitat d’Ernst & Young, ha exposat una bona pràctica de voluntariat corporatiu a la seva empresa i ha deixat uns minuts per al debat i la reflexió.

El voluntariat al servei de l’ocupació de les persones en risc d’exclusió
A través del seu programa de Voluntariat, la Fundació Adecco implica els empleats d’empreses comprometides amb la diversitat i inclusió sociolaboral en activitats formatives dirigides a persones en risc d’exclusió social. El objetivo es doble; per un costat, incrementar les habilitats per a l’ocupació dels beneficiaris, que tenen l’oportunitat de desenvolupar competències estratègiques com la comunicació o el treball en equip i, per un altre, concienciar les empreses en matèria de discapacitat, generant entorns sensibilitzats i proclives a su plena inclusió.