OrientaRioja

Actualidad y noticias de La Rioja y España, Última Hora

Polaris Data presenta uno de sus casos de éxito en la implementación de un Plan de Igualdad empresarial


La implementación de los Planes de Igualdad serà realitat en poc temps per a les empreses de més de 50 treballadors, concretament partir del mes de març de 2022, tal i com estableix la legislació vigent.

Polaris Data, empresa experta en la gestió i implementació dels Plans d’Igualtat, se ha donat compte de los innumerables aspectes positius surgidos per part del personal d’un centre de formació amb el Pla d’Igualtat rebut establert.

En primer lloc, Dades Polaris recopiló la informació mitjançant encuestas i entrevistes per obtenir una visió inicial de la situació dels treballadors del centre.

Irene Traslaviña, responsable de projectes d’implementació de Planes de Igualdad en Polaris Data, explica que “nosaltres dimos compte de la inquietud que tenia el respecte personal al desconeixement de les propostes anteriors que l’empresa havia instaurat en matèria d’igualtat”.

Aquest fet era el resultat de l’asidua rotació del personal en els últims anys. No obstant això, ara al sentir-se partícips amb l’establiment del nou pla valoran positivament el coneixement en què consisteixen les noves directrius en matèria d’igualtat.

En segon lloc, els resultats obtinguts del diagnòstic inicial eren positius. Sense indicis graves en l’àmbit de la desigualtat laboral, ni en la retributiva, ni en la discriminació laboral.

Aún així en els resultats de la recopilació de la informació, els treballadors mostraven una gran preocupació respecte a la discriminació de gènere tant en l’àmbit professional com en altres.

“Este fet va permetre posar el foc en problemes que en un principi no seria tan visibles i que treballaran amb el personal en la formació realitzada, després d’aportar els resultats del Pla d’Igualtat”, afirma Irene.

En aquesta formació es tractaran aspectes com el llenguatge no sexista a les comunicacions, el concepte del tecnologia de cristall, sectors feminitzats i masculinitzats en el cas de la formació, mesures positives de conciliació, entre altres molts.

Dades Polaris assegura que una de les claus per a l’èxit dels Planes de Igualdad és la implicació del personal de l’empresa.

“És positiu trobar una bona resposta per part dels membres de l’empresa i que el pla implementat no queda només en un document sinó que treballa i s’avalua amb els membres dels diferents departaments i posicions”, assegura l’equip expert de Polaris Data.

Per últim, a les altres àrees en què s’han trobat algunes carències, com a comunicació interna, selecció, conciliació. S’han elaborat diversos protocols per poder facilitar noves conductes i procediments. Amb l’objectiu de resoldre les preguntes concretes que es veuen més positives i cuidades en la matèria d’igualtat i que puguin estar a l’abast dels treballadors de l’empresa.

Polaris Data ofereix un servei integral i garanteix la rapidesa de resposta per implementar Planes de Igualdad en la mayor brevedad posible.

“Ademàs, quan hi ha casos d’èxit com el d’aquest centre de formació ens sentim doblement satisfechos tant per la confiança de l’empresa com la nostra per fer el treball bé fet”, conclou Irene Traslaviña.