OrientaRioja

Actualidad y noticias de La Rioja y España, Última Hora

Diseño biofílico: la naturaleza como valor diferencial en los espacios de trabajo


La natura, el disseny biofílic, ofereix múltiples claus per crear un espai de treball en harmonia que fomenti el benestar i aporti valor, millorant la inspiració i la productivitat. Segueix l’informe d’investigació d’Espais Humans sobre l’Impacte Mundial del Disseny Biofílic en el Lugar de Trabajo de Interface, els nivells de productivitat i creativitat augmenten un 6% i un 13%, respectivament, en aquells entorns que incorporen elements naturals.

El confinament i canvi en els hàbits de vida i treball que ha deixat consigo la Covid-19 ha deixat en evidència la influència que els espais tancats, on la població actual passa entre un 80-90% del seu temps, tenen sobre la salut. Des de fa anys, Actiu treballa tant en el disseny i equipament d’espais de treball saludables a la vegada que eficients.

“Nuestro Parque Tecnológico de Castalla es, desde su creación, hace más de una década, un referente en España de arquitectura sostenible y diseño biofílico, reconocido con las certificaciones LEED y WELL”, senyala Soledat Berbegal, Consellera i directora de reputació de marca d’Actiu. “Nuestra misión -añade- és col·laborar amb les empreses i oferir solucions que permeten crear espais de treball saludables que asseguren el benestar físic i emocional de les persones”.

El disseny biofílic utilitza elements que fan referència al món natural: connexions amb la vegetació, l’aigua i la vida silvestre, per aportar experiències úniques i valor diferencials als nous espais de treball. Acuñado por el biólogo de Harvard, Edward O. Wilson en 1984, “la biofilia”, fa referència a la relació que existeix entre els humans i la natura. La seva hipòtesi es basa en el fet de que el món natural va ser la principal influència en l’evolució del funcionament cognitiu i emocional. En un món cada vegada més urbanitzat, on el contacte amb l’entorn natural és cada vegada més escàs: Següent Nacions Unides, el 2030, el 60% de la població mundial viurà en ambients urbans. Aspecte que fa més necessari tornar a la vista cap al disseny biofílic.

Ambients naturals
Mediant elements com l’aire fresc, la llum natural, l’aigua, el confort acústic o els aromes; i connexions visuals i físiques amb l’entorn natural, que inclouen plantes, jardins verticals, patis i terrasses ajardinades, horts, fonts o materials naturals i reciclats, el disseny biofílic conviria els espais de treball en llocs molt més atractius.

Poco a poc, la natura ha abandonat el seu paper d’element decoratiu afegit a espais ja acabats, per convertir-se en una eina de construcció i disseny. Formas curvas en referencia al mundo natural, una iluminación que reproduce el ciclo circadiano, techos altos que ‘engañan’ espacialment a la ment o textures i colors que despierten determinades emocions, son algunes eines amb les que el disseny i l’arquitectura biofílica buscan devolver a las personas su esencia más natural.

Adaptació cultural
Amb un impacte positiu probat a nivell mundial, el disseny biofílic està a més condicionat pels factors culturals de cada àrea o regió. Així, mentre a Espanya, la introducció d’elements vegetals està directament relacionada amb la creativitat; i l’aigua augmenta la productivitat dels treballadors al Brasil; a la India, el color és prioritari. Per ello, resulta fonamental poner especial atenció i analitzar les diferències culturals que condicionen l’estètica i el disseny de cada lloc de treball.

Neuroarquitectura i disseny biofílic
Convertir els espais de vida, oci, educatius i de treball en aliats de la salut és una necessitat que la Covid-19 ha posat de manifest. Antes de la pandèmia, al dissenyar un espai de treball no era freqüent plantar qüestions com la importància de la llum, la qualitat de l’aire, l’acústica, el color, la naturalesa, la morfologia i interacció amb els seus ocupants, avui és una necessitat.

La neuroarquitectura, va durar des dels anys 60 estudiant com els espais construïts afecten a l’estat emocional i al comportament de les persones. El disseny biofílic forma part fonamental d’aquesta disciplina, com a eina de connexió amb la natura. Però no es tracta només d’incorporar colors i elements, com l’aigua, la vegetació, la llum natural o siluetes i formes botàniques, sinó de crear espais que transmeten les emocions, visuals, tàctils i auditius, propies del món natural; i que envien un missatge saludable i sostenible als seus ocupants.

Cultura post confinamiento
La pandèmia i l’experiència del confinament estan creant nous llocs i arquitectures post-confinament que es troben en la naturalesa un model a seguir, tant per la seva capacitat de canvi i adaptació constant, com un caràcter multidisciplinari i col·laboratiu que no ja mai de reinventar noves relacions . Al igual que l’entorn vegetal respon a un entorn i uns estímuls determinats, també han de fer-ho aquests nous espais, per donar una resposta personalitzada que els seus ocupants.

Així tal com indica Anna Ferrer, sòcia de l’estudi CU4 Arquitectura i Well AP, “Des del punt de vista evolutiu, és molt recient la nostra vida en ciutats i en edificis per lo que el nostre organisme no està totalment adaptat a ells. Per ello, si dissenyem tenint en compte la nostra fisiologia, el nostre organisme, crearem espais amb més semejances a la natura. Una corriente que venia cogiendo fuerza y ​​que la covid la ha accelerat ”.

Certificacions
Si la certificació LEED aposta per la sostenibilitat, a través d’una major eficiència energètica dels edificis, aspectes com la qualitat de l’aire i de la llum, el confort tèrmic i acústic, la biofilia o els materials, son analitzats pel WELL. Un instrument valiós que, amb el foc en el bé de les persones, garanteix espais de treball saludables i respetuosos amb l’entorn.