OrientaRioja

Actualidad y noticias de La Rioja y España, Última Hora

Una buena impresora puede incluso ayudar en el sector sanitario, según Ofi-Logic


En els últims anys, amb la pandèmia, la demanda administrativa i pressupostària ha crescut cada vegada més, cosa que obliga al sector sanitari a deixar enrere els procediments i formes de treball anticuades ja treballant de forma més optimitzada i eficient. Els avenços tecnològics son, en alguns sectors públics alguna cosa de poca importància, sense embargament, en el sector sanitari, la transformació digital és alguna cosa necessari. En molts casos el treball sanitari es veu sobrepassat pel treball administratiu que, al gestionar de forma anticuada, amb documents físics, retrasa de forma considerable altres tareas de gran importància.

Segueix el Ministeri de Treball, el 70% dels sanitaris assegura que, a causa dels treballs administratius, han de realitzar el doble de treball. Això els impide realitzar altres treballs sanitaris prioritaris i probablement sea una de les causes dels retrasos en les consultes, tractaments i altres procediments de la sanitat pública. Ofi-Logic afirma que és necessari un canvi en la gestió i l’emmagatzematge de la informació mèdica. Ofi-Logic és una empresa que ofereix les millors solucions d’impressió i una experta en Solucions d’impressió i Serveis Informàtics. Es tracta d’una empresa que assessora, ven o alquila ordenadors, servidors, antivirus, equips, consumibles, etc.

“El escáner es un dispositivo esencial en el mundo de la sanidad pública, ja que facilita i agilitza la gestió de documents digitals. D’aquesta forma serà molt més senzill per al sanitari la lectura, l’emmagatzematge i la cerca dels documents informatius mèdics. Que les institucions públiques s’adapten a la transformació digital és un pas cap a l’adelant per agilitzar els tràmits burocràtics que retrasen els procediments mèdics i de qualsevol altre sector públic ”, explica Ofi-Logic.

Un pas gran cap a la transformació digital, segons Ofi-Logic és l’escàner, ja que és molt important convertir els documents físics en digitals, en PDF. A més de tenir tota aquesta informació molt més organitzada i assolible, és molt positiu contar amb documents digitals per protegir el medi ambient. Al contar amb una base de dades de documents mèdics es podrà evitar la impressió dels matismes, per lo que, es realitzarà un gran ahorro de paper. A més de ser molt positiu per al medi ambient, reduir la impressió de documents també supondrà un gran estalvi de consumibles. Al utilitzar l’escàner per digitalitzar tota la informació implica a més, un emmagatzematge molt més segur d’aquests documents, que en moltes ocasions es traspapelen i es pierden o son molt difícils de trobar.